Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Spotkanie informacyjne w Opolu dotyczące udzielania zamówień przez jednostki niezobowiązane do stosowania prawa zamówień publicznych realizujące zadania z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego

Informacje o spotkaniu

Na spotkaniu omówione zostaną zagadnienia związane z udzielaniem zamówień publicznych w ramach projektów przez jednostki niezobowiązane do stosowania prawa zamówień publicznych.

Spotkanie informacyjne odbędzie się 17 lipca 2018 r. o godz. 9:00 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego (UMWO) – Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne „Ostrówek”, ul. Piastowska 14, sala Znaku Rodła (sala jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową).

W celu zgłoszenia chęci udziału w spotkaniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Zgłoszenia będą przyjmowane do 16 lipca 2018 r. do godziny 14:00. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Dla kogo

Spotkanie adresowane jest do beneficjentów Regionalnego Programu Województwa Opolskiego 2014-2020 realizujących projekty z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Program spotkania

  • 9:00 – 9:10 Powitanie, wprowadzenie do spotkania;
  • 9:10 – 9:30 Informacje wstępne;
  • 9:30 – 10:00 Omówienie postanowień umów o dofinansowanie,  zapisów wniosków, procedury rozeznania rynku;
  • 10:00 – 10:30 Zasada konkurencyjności (mała i duża), szacowanie wartości zamówienia, opis przedmiotu zamówienia;
  • 10:30 – 11:00 Klauzule społeczne, upublicznienie zapytania ofertowego (baza konkurencyjności), wybór najkorzystniejszej oferty;
  • 11:00 – 11:30 Nieprawidłowości związane z realizacją zamówień, protokołowanie czynności;
  • 11:30 - 11:40 Oferta Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie opolskim;
  • od 11:40 Konsultacje indywidualne.

Organizator spotkania

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Opolu
ul. Krakowska 38
45-083 Opole  
tel. 77 44 04 720 -722
e-mail info@opolskie.pl