Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Spotkanie informacyjne w Lesznie na temat Funduszy Europejskich na żłobki i kluby malucha

Informacje o spotkaniu

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Lesznie zaprasza na spotkanie informacyjne, którego celem jest przedstawienie możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej dla osób chcących pozyskać fundusze na żłobki i kluby malucha.

Podczas spotkania omówione zostaną: Wielkopolski Regionalny Program 2014–2020 (poddziałanie 6.4.1. Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi), Program Wiedza Edukacja Rozwój (Działanie 2.1 - Równość szans kobiet i mężczyzn, w tym w dostępie do zatrudnienia, rozwoju kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego), rządowy program Maluch+. Podczas spotkania przedstawiona zostanie również oferta Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Lesznie.

Spotkanie odbędzie się w poniedziałek 27 maja 2019 r. od 10:00 do 12:00 w sali nr 18 Starostwa Powiatowego w Lesznie przy pl. Kościuszki 4B. Zgłoszenia przyjmuje Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Lesznie pod numerem telefonu 65 529 68 06 lub na adres leszno.fe@wielkopolskie.pl. Zgłoszenia będą przyjmowane do 24 maja 2019 r. do 15:00.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona. O wpisie na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania.

Dla kogo

Do udziału w spotkaniu zapraszamy szczególnie te podmioty, które do tej pory nie pozyskiwały środków na to poddziałanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 2014+.

Program spotkania

  • 9:50 - 10:00 Rejestracja uczestników;
  • 10:00 - 10:15 Źródła informacji o Funduszach Europejskich oraz sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich;
  • 10:15 - 10:30 Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020 – poddziałanie 6.4.1 - Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi;
  • 10:30 - 11:00 Procedura wyboru projektów do realizacji i zasady dokonywania weryfikacji formalnej oraz merytorycznej;
  • 11:00 - 11:10 Przerwa;
  • 11:10 - 11:40 Karta oceny – omówienie wymogów i kryteriów oraz wykaz kategorii wydatków;
  • 11:40 - 11:50 Rządowy program Maluch+;
  • 11:50 - 12:00 Program Wiedza Edukacja Rozwój - Działanie 2.1 - Równość szans kobiet i mężczyzn, w tym w dostępie do zatrudnienia, rozwoju kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego;

Organizator spotkania

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Lesznie

pl. Kościuszki 4b, 64-100 Leszno
tel. 65 525 69 66,  65 529 68 06
e-mail leszno.fe@wielkopolskie.pl