Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Spotkanie informacyjne w Bielsku Białej na rozpoczęcie działalności gospodarczej z uwzględnieniem elementów wniosków o dofinansowanie

Informacja o spotkaniu

Spotkanie skierowane jest do osób fizycznych zainteresowanych pozyskaniem wsparcia z Funduszy Europejskich na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Regionalnego Programu Województwa Śląskiego (RPO WSL) oraz Programu Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

Spotkanie odbędzie się w dwóch terminach:

  • 5 lutego 2019 r. od 10:00 do 13:00 w Lokalnym Punkcie Informacyjnym w Bielsku-Białej, ul. Cieszyńska 367 - Formularz zgłoszeniowy
  • 7 lutego 2019 r. od 10:00 do 13:00 w Lokalnym Punkcie Informacyjnym w Bielsku-Białej, ul. Cieszyńska 367 - Formularz zgłoszeniowy


Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres lpibielsko@bcp.org.pl . Warunkiem uczestnictwa będzie otrzymanie potwierdzenia na adres e-mail.

Dla kogo

Spotkanie skierowane jest do osób z powiatu bielskiego, cieszyńskiego, żywieckiego oraz miasta Bielsko-Biała.

Program spotkania

  • Możliwości pozyskania dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej (środki Powiatowych Urzędów Pracy, operatorów wybieranych w ramach działań konkursowych (1.2.1 PO WER, 7.3.3 RPO WSL), środki związane ze wsparciem obszarów wiejskich, pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej);
  • Omówienie dokumentacji związanej z pozyskiwaniem środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej – regulamin, karta oceny wniosków oraz omówienie zawartości merytorycznej Wniosku o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Organizator spotkania

Lokalny Punkt Informacyjny w Bielsku-Białej
ul. Cieszyńska 367, 43-301  
tel.: 33 475 01 35, 33 496 02 01