Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Spotkanie informacyjne oraz warsztaty dotyczące konkursu na projekty mobilności ponadnarodowej IdA

Informacje o spotkaniach

Instytucja Zarządzająca Programu Wiedza Edukacja Rozwój (Departament Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rozwoju) 11 kwietnia 2017 r. ogłosiła konkurs nr POWR.04.02.00-IZ.00-00-001/17 na projekty mobilności ponadnarodowej dla osób młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Programu IdA. Wnioski o dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu przyjmowane będą od 22 maja do 2 czerwca (szczegóły zostały określone w regulaminie konkursu).

Zapraszamy na spotkanie informacyjne oraz warsztat poświęcony procesowi przygotowywania wniosków o dofinansowanie projektów w tym konkursie.

Spotkanie informacyjne odbędzie się w dniu 18 maja 2017 r. w godz. 10.00 – 15.00  w sali kolumnowej w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego przy ul. Dąbrowskiego 23  w Katowicach. Formularz zgłoszeniowy proszę przesyłać na adres konkurs.ida@mr.gov.pl do 16 maja.

Warsztaty w zakresie przygotowania wniosków o dofinansowanie w przedmiotowym konkursie odbędą się w dniu 25 maja 2017 r. w godz. 10.00 – 15.00  w sali 115 w budynku Ministerstwa Rozwoju przy Placu Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie.

Formularz zgłoszeniowy (DOC 822 KB) na spotkanie w Warszawie proszę przesyłać na adres e-mail: konkurs.ida@mr.gov.pl do dnia 23 maja.

Liczba miejsc jest ograniczona, w związku z czym uprzejmie prosimy o wcześniejszą rezerwację. O udziale w spotkaniu i warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń. Wysłanie formularza nie oznacza automatycznego wpisu na listę uczestników spotkania.

Dla kogo

Na spotkanie i warsztaty zapraszamy przedstawicieli instytucji rynku pracy, instytucji pomocy i integracji społecznej, szkół i placówek systemu oświaty, uczelni i innych podmiotów realizujących kształcenie na poziomie wyższym, przedsiębiorstw, partnerów społecznych, organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej, jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, administracji publicznej, federacji lub związków organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej, jednostek naukowych.

Program spotkań

Podczas spotkań zostaną omówione kwestie związane z procesem przygotowania wniosku o dofinansowanie w konkursie.

Organizator spotkań

Ministerstwo Rozwoju
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
Plac Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa