Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Spotkanie informacyjne dla wnioskodawców w konkursie na mobilność ponadnarodową dla instruktorów oraz nauczycieli praktycznej nauki zawodu

Informacje o szkoleniu

Instytucja Zarządzająca dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój (Departament Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Inwestycji Rozwoju) 1 października 2018 r. ogłosiła konkurs nr POWR.04.02.00-IZ.00-00-006/18 dotyczący mobilności ponadnarodowej dla instruktorów oraz nauczycieli praktycznej nauki zawodu. Wnioski o dofinansowanie projektów w konkursie przyjmowane są od 31 października 2018 r. do 4 stycznia 2019 r. (szczegóły zostały określone w regulaminie konkursu).

Spotkanie informacyjne odbędzie się:

7 grudnia 2018 r. w godz. 10.00 – 15.00 w sali N035 w budynku Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju przy ul. Wspólnej 2/4 w Warszawie (wejście od ul. Żurawiej).

Osoby chętne do wzięciu udziału w spotkaniu proszone są o przesłanie formularza zgłoszeniowego (DOC 626 KB) adres e-mail: konkurs.mobilnosc@miir.gov.pl

O udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, prosimy o zgłaszanie tylko jednej osoby na instytucję. Wysłanie formularza nie oznacza automatycznego wpisu na listę uczestników spotkania.

Dla kogo

Konkurs adresowany jest do nauczycieli praktycznej nauki zawodu, instruktorów praktycznej nauki zawodu, a także osób, które są zainteresowane prowadzeniem zajęć praktycznych dla uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu u pracodawców i w indywidualnych gospodarstwach rolnych, lecz nie posiadają przygotowania pedagogicznego lub ukończonego kursu pedagogicznego.

Wnioski o dofinansowanie mogą być składane m.in. przez instytucje pomocy i integracji społecznej, instytucje rynku pracy, szkoły i placówki systemu oświaty, jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwa, partnerów społecznych oraz organizacje pozarządowe.

Więcej informacji dotyczących konkursu znajdziecie Państwo na stronie Programu Wiedza Edukacja Rozwój oraz na Portalu Funduszy Europejskich.

Program szkolenia

  • kryteria horyzontalne (m.in. równość szans, dostępność dla osób z niepełnosprawnościami),
  • opis grupy docelowej, potencjał społeczny, kadrowy, techniczny i finansowy wnioskodawcy i partnerów,
  • struktura zarządzania projektem,
  • zadania, wskaźniki i budżet projektu. 

Organizator

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

ul. Wspólna 2/4

00-926 Warszawa