Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Spotkania informacyjne w Warszawie, Gdańsku i Krakowie dla wnioskodawców w konkursie na inkubację innowacji społecznych

Informacje o szkoleniu

Zapraszamy na spotkanie informacyjne w Warszawie, Gdańsku i Krakowie (UWAGA: zapisy zakończone), dla osób reprezentujących podmioty zainteresowane udziałem w konkursie na inkubację innowacji społecznych. Konkurs jest organizowany w ramach IV Priorytetu Programu Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

23 czerwca 2015 r. Instytucja Zarządzająca PO WER ogłosiła konkurs nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-001/15 na wsparcie procesu inkubacji innowacji społecznych w skali mikro. Celem innowacji jest wsparcie nowych rozwiązań i pomysłów, które pozwolą na szybsze, tańsze i bardziej wydajne rozwiązywanie problemów w czterech tematach:

  • przejście z systemu edukacji do aktywności zawodowej;
  • integracja zawodowa osób oddalonych od rynku pracy;
  • kształcenie ustawiczne osób dorosłych;
  • usługi opiekuńcze dla osób zależnych.

W trakcie spotkań przedstawione zostaną założenia ogłoszonego konkursu na inkubację innowacji społecznych oraz kryteria oceny projektów. Spotkanie będzie szansą na uzyskanie odpowiedzi na pytania i wątpliwości dotyczące procesu naboru i późniejszej realizacji projektów wybranych w ramach konkursu. W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o kontakt z Panem Łukaszem Grajewski, tel.: 22 273 80 36, e-mail: lukasz.grajewski@mir.gov.pl.

Dla kogo spotkanie

Dla podmiotów zainteresowanych złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu w ramach konkursu na inkubację innowacji społecznych.

Organizator spotkania

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.