Wiadomości http://www.power.gov.pl Mon, 22 Jan 2018 15:45:53 GMT pl-pl Wiadomości Postępy w realizacji programów 2014-2020 - stan na 21 stycznia 2018 r. Wnioski o dofinansowanie Według danych wygenerowanych z systemu teleinformatycznego SL2014 od uruchomienia programów do 21 stycznia 2018 r. złożono 72 883 wnioski o dofinansowanie projektów na całkowitą kwotę 462,6 mld zł. Wartość dofinansowania UE we wnioskach o dofinansowanie... http://www.power.gov.pl/strony/wiadomosci/postepy-w-realizacji-programow-2014-2020-stan-na-21-stycznia-2018-r/ Mon, 22 Jan 2018 15:45:53 GMT 186403 Wznowienie konkursu na mobilność ponadnarodową przedstawicieli miast wyłonionych w konkursie dotacji HUMAN SMART CITIES Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w związku z nierozstrzygnięciem naboru wniosków w konkursie na mobilność ponadnarodową przedstawicieli miast wyłonionych w konkursie dotacji HUMAN SMART CITIES, podjęło decyzję o jego ponownym uruchomieniu w 2018 r. (od 19 stycznia do 30 marca 2018 r.). W... http://www.power.gov.pl/strony/wiadomosci/wznowienie-konkursu-na-mobilnosc-ponadnarodowa-przedstawicieli-miast-wylonionych-w-konkursie-dotacji-human-smart-cities/ Fri, 19 Jan 2018 16:08:24 GMT 183724 Komunikat w sprawie udostępnienia na platformie dla oceniających wnioski o dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego szkolenia specjalistycznego dotyczącego obszaru Profilaktyka nowotworowa Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 19 stycznia 2018 r. udostępniła na Platformie Oceniających Projekty EFS (POP EFS) kolejne szkolenie z obszaru krajowych polityk wspieranych ze środków EFS. Szkolenie to dotyczy obszaru zdrowia i... http://www.power.gov.pl/strony/wiadomosci/komunikat-w-sprawie-udostepnienia-na-platformie-dla-oceniajacych-wnioski-o-dofinansowanie-w-ramach-efs-szkolenia-specjalistycznego-dotyczacego-obszaru-profilaktyka-nowotworowa/ Fri, 19 Jan 2018 15:36:50 GMT 183712