Wiadomości http://www.power.gov.pl Tue, 15 Jan 2019 16:56:22 GMT pl-pl Wiadomości Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego. Informacja o projekcie pozakonkursowym wybranym do dofinansowania 8 grudnia 2018 r. wynikiem pozytywnym zakończył się proces oceny wniosku o  dofinansowanie złożonego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) w działaniu 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej, Programu Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Projekt został wybrany w procedurze... http://www.power.gov.pl/strony/wiadomosci/miedzynarodowa-mobilnosc-edukacyjna-uczniow-i-absolwentow-oraz-kadry-ksztalcenia-zawodowego/ Tue, 15 Jan 2019 16:56:22 GMT 241900 Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej. Informacja o projekcie pozakonkursowym wybranym do dofinansowania 19 grudnia 2018 r. wynikiem pozytywnym zakończył się proces oceny wniosku o  dofinansowanie złożonego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) w działaniu 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej, Programu Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Projekt został wybrany w procedurze... http://www.power.gov.pl/strony/wiadomosci/miedzynarodowa-mobilnosc-kadry-edukacji-szkolnej-informacja-o-projekcie-pozakonkursowym-wybranym-do-dofinansowania/ Tue, 15 Jan 2019 16:51:22 GMT 241894 Akademia Zarządzania w Administracji Publicznej. Informacja o projekcie pozakonkursowym wybranym do dofinansowania 27 grudnia 2018 r. wynikiem pozytywnym zakończył się proces oceny wniosku o  dofinansowanie złożonego przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego (KSAP) w naborze dla działania 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej, Programu Wiedza Edukacja... http://www.power.gov.pl/strony/wiadomosci/akademia-zarzadzania-w-administracji-publicznej-informacja-o-projekcie-pozakonkursowym-wybranym-do-dofinansowania/ Tue, 15 Jan 2019 16:45:50 GMT 241892