Szkolenia i konferencje http://www.power.gov.pl Tue, 16 Jan 2018 15:27:26 GMT pl-pl Szkolenia i konferencje Znajdź partnera do realizacji projektu w ramach Common Framework Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zaprasza do udziału w Partner Search Forum w terminie 22-23 marca w Warszawie. Spotkanie odbędzie się w Centrum Konferencyjne Golden Floor Warsaw Trade Tower ul. Chłodna 51. Celem spotkania jest pomoc projektodawcom w znalezieniu partnerów ponadnarodowych, z... http://www.power.gov.pl/strony/o-programie/konferencje-i-szkolenia/partner-search-forum-dla-projektodawcow-konkursow-common-framework/ Tue, 16 Jan 2018 15:27:26 GMT 182939 Szkolenia dla wnioskodawców konkursu "Centra Arbitrażu i Mediacji" Departament Strategii i Funduszy Europejskich Ministerstwa Sprawiedliwości (Instytucja Organizująca Konkurs) informuje, że od 11 do 24 stycznia 2018 r. zostaną przeprowadzone szkolenia z zakresu wypełniania wniosków o dofinansowanie. Szkolenia organizowane są przez Centrum... http://www.power.gov.pl/strony/o-programie/konferencje-i-szkolenia/wpisz-tytul-szkolenia-lub-konferencji-6/ Tue, 09 Jan 2018 11:44:11 GMT 180072 Spotkanie informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców dotacji HUMAN SMART CITIES Instytucja Zarządzająca Programu Wiedza Edukacja Rozwój (Departament Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rozwoju) w dniu 9 listopada 2017 r. ogłosiła konkurs nr POWR.04.02.00-IZ.00-00-002/17 na mobilność ponadnarodową przedstawicieli miast wyłonionych w konkursie dotacji HUMAN... http://www.power.gov.pl/strony/o-programie/konferencje-i-szkolenia/informacja-o-spotkaniu-informacyjnym-dla-potencjalnych-wnioskodawcow-dotacji-human-smart-cities/ Wed, 29 Nov 2017 12:27:43 GMT 173925