Nabory wniosków http://www.power.gov.pl Thu, 11 Oct 2018 16:09:23 GMT pl-pl Nabory wniosków 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe / 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 (20) 11 października 2018 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie ogłosił nabór projektów  współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na... http://www.power.gov.pl/nabory/1-190/ Thu, 11 Oct 2018 16:09:23 GMT 228136 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe / 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 (19) Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie ogłasza nabór projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy z obszaru województwa warmińsko-mazurskiego realizowanych w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. http://www.power.gov.pl/nabory/1-189/ Thu, 04 Oct 2018 11:19:25 GMT 226783 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe / 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 (18) Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie powiatowych urzędów pracy z województwa lubuskiego na okres 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r. w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy... http://www.power.gov.pl/nabory/1-188/ Wed, 03 Oct 2018 09:16:27 GMT 226544