Nabory wniosków http://www.power.gov.pl Mon, 22 Jan 2018 09:46:47 GMT pl-pl Nabory wniosków 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości (11) Ministerstwo Sprawiedliwości - Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – ogłasza konkurs nr... http://www.power.gov.pl/nabory/1-108/ Mon, 22 Jan 2018 09:46:47 GMT 183777 4.3 Współpraca ponadnarodowa (13) Centrum Projektów Europejskich (CPE), pełniące rolę Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, ogłasza konkurs numer POWR.04.03.00-IP.07-00-001/18 na projekty z komponentem ponadnarodowym realizowane w ramach Common Framework,  w ramach Osi... http://www.power.gov.pl/nabory/1-107/ Fri, 19 Jan 2018 13:52:09 GMT 183704 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe / 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 (10) Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu (WUP) jako Instytucja Pośrednicząca (IP) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) ogłasza w dniu 15 stycznia 2018 r. nabór wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych Powiatowych Urzędów Pracy z... http://www.power.gov.pl/nabory/1-106/ Mon, 15 Jan 2018 08:13:19 GMT 180636