Nabory wniosków http://www.power.gov.pl Wed, 11 Jul 2018 15:31:56 GMT pl-pl Nabory wniosków 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe / 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, województwo wielkopolskie (1) Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniuwzywa do składania wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramachOsi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracyDziałania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty... http://www.power.gov.pl/nabory/1-170/ Wed, 11 Jul 2018 15:31:56 GMT 214892 4.3 Współpraca ponadnarodowa (15) Centrum Projektów Europejskich (CPE), pełniące rolę Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, ogłasza konkurs numer POWR.04.03.00-IP.07-00-005/18 na projekty z komponentem ponadnarodowym realizowane poza Common Framework w ramach Osi Priorytetowej IV... http://www.power.gov.pl/nabory/1-169/ Fri, 29 Jun 2018 14:00:55 GMT 213013 2.21 Poprawa zarządzania, rozwoju kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach (2) Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych przedsiębiorstw, w ramach II osi priorytetowej: „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki... http://www.power.gov.pl/nabory/1-168/ Fri, 29 Jun 2018 13:09:49 GMT 212958