Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POWER 2.4

2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy, Wiedza Edukacja Rozwój

Zakończony 7.08.2017

Wyniki naboru 25.10.2017

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) jako Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) informuje, że konkurs nr POWR.02.04.00-IP.03-00-005/17 „Szkolenia pracowników Ochotniczych Hufców Pracy w zakresie świadczenia usług w ramach sieci EURES" - ogłoszony w ramach Działania 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy - pozostaje bez rozstrzygnięcia z uwagi na brak projektów rekomendowanych do dofinansowania.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

listopad 2017

Miejsce składania wniosków

Wnioski należy składać tylko w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA dostępnego na stronie internetowej https://www.sowa.efs.gov.pl

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu będą przyjmowane od dnia 5.07.2017 r. (od godz. 00.00) do dnia 7.08.2017 r. (do godz. 23.59).

Wnioski należy składać tylko w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA dostępnego na stronie internetowej https://www.sowa.efs.gov.pl

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wnioskodawcami w konkursie, zgodnie z typem beneficjenta wykazanym w SzOOP, są:

  • jednostki samorządu terytorialnego oraz ich jednostki organizacyjne,
  • ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego,
  • organizacje pozarządowe,
  • podmioty ekonomii społecznej,
  • federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej,
  • partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER,
  • jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze,
  • instytucje szkoleniowe.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Celem konkursu jest przeszkolenie kluczowych i merytorycznych pracowników Instytucji Rynku Pracy w zakresie wyłącznie świadczenia usług w ramach sieci EURES, których finansowanie państwa członkowskie są zobowiązane przejąć na mocy reformy zasad funkcjonowania sieci EURES.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria formalno-merytoryczne zgodne z punktem 7.2 regulaminu konkursu nr POWR.02.04.00-IP.03-00-005/17.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 97,00%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

1 155 000,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu POWR.02.04.00-IP.03-00-005/17 z dn. 27.07.2017 r. - opis zmian

Poprzednie wersje Regulaminu:

 

Wzór wniosku o dofinansowanie

Załącznik nr 7 do regulaminu konkursu nr POWR.02.04.00-00-IP.03-00-005/17.

Wzór umowy o dofinansowanie

Załącznik nr 8a i 8b do regulaminu konkursu nr POWR.02.04.00-00-IP.03-00-005/17.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze przysługujące Wnioskodawcy zgodne z pkt VIII regulaminu konkursu nr POWR.02.04.00-00-IP.03-00-005/17.

Pytania i odpowiedzi

Paulina Pólkowska, tel.: 22 461 63 34, e-mail: paulina.polkowska@mrpips.gov.pl

Linki

Strona internetowa Instytucji Ogłaszającej Konkurs