Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POWER 4.1

4.1 Innowacje społeczne MIKRO-INNOWACJE, Wiedza Edukacja Rozwój

Zakończony 11.02.2019

Wyniki naboru 6.06.2019

Lista projektów skierowanych do negocjacji (PDF 195 KB)

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Planuje się, że konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie ok. 6 miesięcy od zakończenia naboru wniosków.

Miejsce składania wniosków

Wnioski w ramach niniejszego konkursu należy składać elektronicznie od 26 listopada 2018 r. do 11 lutego 2019 r. do godz. 15.00, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA.

O terminie wpływu decydować będzie data i godzina wpływu wniosku do SOWA.

Sposób składania wniosków

Wnioski w ramach niniejszego konkursu należy składać elektronicznie od 26 listopada 2018 r. do 11 lutego 2019 r. do godz. 15.00, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA.

O terminie wpływu decydować będzie data i godzina wpływu wniosku do SOWA.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wnioskodawcą może być każdy podmiot, który samodzielnie albo jeśli zgłasza projekt wraz z partnerem/ami, spełnia wymienione poniżej warunki.

─               Na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w działalności w obszarach merytorycznych projektu tj. doświadczenie w inkubowaniu lub realizacji innowacji społecznych oraz doświadczenie merytoryczne w temacie konkursu, tj. dostępności produktów lub usług dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych o ograniczonej mobilności lub percepcji.

─               Zgłasza się do konkursu tylko raz. Dotyczy to też partnera/ów.

─               Zaangażuje do projektu trzy kluczowe osoby, z których jedna ma co najmniej 3-letnie doświadczenie w działaniach na rzecz dostępności, druga – co najmniej 3 letnie doświadczenie w inkubowaniu innowacji społecznych, trzecia – co najmniej 3-letnie doświadczenie w realizacji i rozliczaniu projektów finansowanych z zewnętrznych źródeł. 

─               Zaangażuje do realizacji zadań merytorycznych osobę lub osoby z niepełnosprawnością.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Na prowadzenie tzw. inkubatora innowacji społecznych w temacie dostępności, który na potrzeby konkursu jest rozumiany jako dostępność produktów lub usług dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych o ograniczonej mobilności lub percepcji. Do zakresu obowiązków inkubatora będzie należało poszukiwanie najciekawszych nowatorskich inicjatyw w ww. temacie, udzielenie niezbędnego wsparcia innowatorom społecznym, w tym w formie grantu, aby mogły się one rozwinąć w konkretne rozwiązania, a na końcu wdrożenie do praktyki tych przedsięwzięć, które w trakcie testowania sprawdzą się najlepiej.  

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w regulaminie konkursu (PDF 1 MB).

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

100 %

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Alokacja na konkurs wynosi 10 000 000 PLN

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w regulaminie konkursu (PDF 1 MB).

18 stycznia 2019 w Warszawie w siedzibie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, ul. Wspólna 2/4, od 11:00 do 13:00 odbędzie się spotkanie informacyjne dla wnioskodawców w konkursie.

Prezentacja nt. konkursu (PPT 2 MB)

 

 

Pytania i odpowiedzi

Pytania można kierować na adres e-mail: konkurs.mikro@MIiR.gov.pl lub telefonicznie pod numerem 022 273 80 49.

Najczęściej zadawane pytania (PDF 182 KB)

FAQ 2 (PDF 203 KB)