Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POWER 4.2

4.2 Programy mobilności ponadnarodowej, Wiedza Edukacja Rozwój

Zakończony 18.01.2019

Wyniki naboru 6.06.2019

IOK przedstawia wyniki naboru:

Lista projektów wybranych do dofinansowania (PDF 78 KB)

Skład Komisji Oceny Projektów (PDF 27 KB) 

Lista projektów skierowanych do negocjacji (PDF 78 KB)

 

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie ok. 5 miesięcy od zakończenia naboru wniosków

Miejsce składania wniosków

Wnioski w konkursie można składać od 31 października do 18 stycznia 2019 r., w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA.

Sposób składania wniosków

Wnioski w konkursie można składać od 31 października do 18 stycznia 2019 r., w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się podmioty wyszczególnione w SZOOP, tj.:

 • administracja publiczna, w tym urzędy administracji publicznej i jednostki przez nie nadzorowane lub im podległe,
 • instytucje rynku pracy,
 • instytucje pomocy i integracji społecznej,
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,
 • szkoły i placówki systemu oświaty,
 • uczelnie i inne podmioty realizujące kształcenie na poziomie wyższym,
 • przedsiębiorstwa,
 • podmioty ekonomii społecznej,
 • partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER,
 • organizacje pozarządowe,
 • federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej,
 • ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego,
 • jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs ma na celu umożliwienie nabycia lub podniesienia kompetencji przez nauczycieli praktycznej nauki zawodu, instruktorów praktycznej nauki zawodu, a także osoby, które są zainteresowane prowadzeniem zajęć praktycznych dla uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu u pracodawców i w indywidualnych gospodarstwach rolnych, lecz nie posiadają przygotowania pedagogicznego lub ukończonego kursu pedagogicznego.

Osiągnięcie powyższego celu będzie możliwe dzięki realizacji programu mobilności ponadnarodowej.

Program mobilności ponadnarodowej, realizowany w formie obserwacji uczestniczącej, ma umożliwić uczestnikom zdobycie wiedzy na temat metod pracy z uczniem i rozwiązań praktycznych stosowanych w innych państwach członkowskich UE, w którym funkcjonuje dualny system kształcenia zawodowego.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów określa regulamin konkursu (PDF 855 KB).

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

97%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

10 000 000 zł

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze określa regulamin konkursu (PDF 855 KB)

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące konkursu należy kierować na adres: konkurs.mobilnosc@MIiR.gov.pl

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania - FAQ (PDF 165 KB)

FAQ nr 2 (DOC 60 KB)

Zachęcamy do zapoznania się z materiałem informacyjnym dotyczącym stosowania kwot ryczałtowych w projektach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Materiał informacyjny (PDF 305 KB)