Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POWER 2.10

2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, Wiedza Edukacja Rozwój

AKTUALNY data naboru wniosków od 04.06.2018 do 01.10.2018

Instytucja Pośrednicząca Ministerstwo Edukacji Narodowej

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

IV kwartał 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć do IP w formie elektronicznej, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA) - konkurs nr POWR.02.10.00-IP.02-00-005/18.

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć do IP w formie elektronicznej, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA) - konkurs nr POWR.02.10.00-IP.02-00-005/18.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Beneficjentem projektu jest podmiot publiczny będący organem prowadzącym (z wyłączeniem szkół prowadzonych przez ministrów) szkoły realizujące podstawę programową kształcenia ogólnego z wyłączeniem szkół dla dorosłych.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparcie tworzenia sieci szkół ćwiczeń

Celem konkursu jest wdrożenie w każdym województwie co najmniej dwóch szkół ćwiczeń, zgodnie z opracowanym „Modelem szkoły ćwiczeń”, a tym samym udzielenie wsparcia nauczycielom w zakresie prowadzenia skutecznych metod pracy, rozwijających kompetencje kluczowe uczniów.

Informacja dotycząca składania wniosków w II rundzie konkursu – lista dostępnych województw

Informacja dotycząca składania wniosków w III rundzie konkursu – lista dostępnych województw

Informacja dotycząca składania wniosków w IV rundzie konkursu – lista dostępnych województw

Informacja dotycząca składania wniosków w V rundzie konkursu – lista dostępnych województw

Informacja dotycząca składania wniosków w VI rundzie konkursu – lista dostępnych województw

Kryteria wyboru projektów

Regulamin Konkursu

Regulamin konkursu szkoła ćwiczeń aktualizacja 16.08.2018 (PDF 947 KB)

Regulamin konkursu szkoła ćwiczeń aktualizacja 9.07.2018 (PDF 891 KB)

Regulamin_konkursu_szkola_cwiczen_aktualizacja_28.06.2018 (PDF 801 KB)

Regulamin_konkursu_szkola_cwiczen_aktualizacja_14.06.2018 (PDF 928 KB)

Regulamin_konkursu_szkola_cwiczen (PDF 901 KB)

Załączniki do regulaminu konkursu

Ogłoszenie o konkursie - regulamin wraz z załącznikami

Ogłoszenie o zmianie regulaminu konkursu oraz niektórych załączników

Ogłoszenie o zmianie regulaminu konkursu - aktualizacja 28.06.2018

Ogłoszenie o zmianie regulaminu konkursu - aktualizacja 9.07.2018

 

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

100%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Alokacja na konkurs wynosi 43 127 908,80 PLN

W ramach konkursu dofinansowanie otrzymają dwa projekty dla każdego z 16 województw.

Maksymalna wartość dofinansowania projektu wynosi 1 347 747,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin_konkursu_szkola_cwiczen (PDF 901 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 214 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 1 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza opisana została w Regulaminie konkursu

Pytania i odpowiedzi

Pytania można kierować na adres: konkurs.szkolacwiczen@men.gov.pl

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące konkursu nr POWR.02.10.00-IP.02-00-005/18 pn. Wsparcie tworzenia sieci szkół ćwiczeń. Spotkanie odbędzie się 11 czerwca 2018 r. (poniedziałek) o godzinie 11.00 w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Warszawa, al. J. Ch. Szucha 25, sala nr 305, III piętro.

Zgłoszenia uczestnictwa przyjmujemy do 8 czerwca 2018 r. (piątek) do godziny 14.00 na adres konkurs.szkolacwiczen@men.gov.pl

Program spotkania informacyjnego (PDF 142 KB)

 

Poniżej znajduje się lista najczęściej zadawanych pytań dotyczących konkursu:

Pytania i odpowiedzi cz. 1  (PDF 227 KB) 

Pytania i odpowiedzi cz. 2 (PDF 219 KB)

Pytania i odpowiedzi cz. 3 (PDF 474 KB)

Pytania i odpowiedzi cz. 4 (PDF 169 KB)

Informacja dotycząca listy projektów skierowanych do negocjacji – I RUNDA 

Linki

Informacje dotyczące niniejszego konkursu są publikowane na stronie IOK

https://efs.men.gov.pl/