Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POWER 2.10

2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, Wiedza Edukacja Rozwój

AKTUALNY data naboru wniosków od 04.06.2018 do 31.01.2019

Instytucja Pośrednicząca Ministerstwo Edukacji Narodowej

Wyniki naboru 31.12.2018

Harmonogram prac Komisji Oceny Projektów  - RUNDA VII (PDF 421 KB)

Lista wniosków skierowanych do oceny merytorycznej – RUNDA VII (PDF 442 KB)

Lista projektów skierowanych do negocjacji – RUNDA VI (PDF 374 KB)

Częściowa lista projektów wybranych do dofinansowania nr 2 Runda I (PDF 316 KB) 

Częściowa lista projektów wybranych do dofinansowania nr 1 Runda I (PDF 314 KB)

Lista projektów skierowanych do negocjacji - RUNDA IV (PDF 373 KB)

Harmonogram prac Komisji Oceny Projektów  - RUNDA VI (PDF 313 KB)

Lista wniosków skierowanych do oceny merytorycznej – RUNDA VI (PDF 374 KB)

Lista projektów skierowanych do negocjacji - RUNDA III (PDF 445 KB)

Harmonogram prac Komisji Oceny Projektów  - RUNDA V (PDF 314 KB)

Lista wniosków skierowanych do oceny merytorycznej – RUNDA V (PDF 376 KB)

Lista wniosków skierowanych do oceny merytorycznej – RUNDA I (PDF 162 KB)

Harmonogram prac Komisji Oceny Projektów  - RUNDA I (PDF 313 KB)

Lista wniosków skierowanych do oceny merytorycznej – RUNDA II  (PDF 445 KB)

Harmonogram prac Komisji Oceny Projektów  - RUNDA II (PDF 315 KB) 

Lista wniosków skierowanych do oceny merytorycznej – RUNDA III  (PDF 444 KB)

Harmonogram prac Komisji Oceny Projektów  - RUNDA III (PDF 314 KB)

Lista projektów skierowanych do negocjacji - RUNDA I (PDF 466 KB)

Lista wniosków skierowanych do oceny merytorycznej – RUNDA IV (PDF 373 KB)

Harmonogram prac Komisji Oceny Projektów  - RUNDA IV (PDF 314 KB)

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

IV kwartał 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć do IP w formie elektronicznej, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA) - konkurs nr POWR.02.10.00-IP.02-00-005/18.

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć do IP w formie elektronicznej, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA) - konkurs nr POWR.02.10.00-IP.02-00-005/18.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Beneficjentem projektu jest podmiot publiczny będący organem prowadzącym (z wyłączeniem szkół prowadzonych przez ministrów) szkoły realizujące podstawę programową kształcenia ogólnego z wyłączeniem szkół dla dorosłych.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparcie tworzenia sieci szkół ćwiczeń

Celem konkursu jest wdrożenie w każdym województwie co najmniej dwóch szkół ćwiczeń, zgodnie z opracowanym „Modelem szkoły ćwiczeń”, a tym samym udzielenie wsparcia nauczycielom w zakresie prowadzenia skutecznych metod pracy, rozwijających kompetencje kluczowe uczniów.

Informacja dotycząca składania wniosków w II rundzie konkursu – lista dostępnych województw

Informacja dotycząca składania wniosków w III rundzie konkursu – lista dostępnych województw

Informacja dotycząca składania wniosków w IV rundzie konkursu – lista dostępnych województw

Informacja dotycząca składania wniosków w V rundzie konkursu – lista dostępnych województw

Informacja dotycząca składania wniosków w VI rundzie konkursu – lista dostępnych województw

Informacja dotycząca składania wniosków w VII rundzie konkursu – lista dostępnych województw

Informacja dotycząca składania wniosków w VIII rundzie konkursu – lista dostępnych województw

Informacja dotycząca składania wniosków w IX rundzie konkursu – lista dostępnych województw

Kryteria wyboru projektów

Regulamin Konkursu

Regulamin konkursu szkoła ćwiczeń aktualizacja 07.11.2018 (PDF 940 KB) 

Regulamin konkursu szkoła ćwiczeń aktualizacja 07.11.2018 (PDF 936 KB)

Regulamin konkursu szkoła ćwiczeń aktualizacja 11.10.2018 (PDF 949 KB)

Regulamin konkursu szkoła ćwiczeń aktualizacja 16.08.2018 (PDF 947 KB)

Regulamin konkursu szkoła ćwiczeń aktualizacja 9.07.2018 (PDF 891 KB)

Regulamin_konkursu_szkola_cwiczen_aktualizacja_28.06.2018 (PDF 801 KB)

Regulamin_konkursu_szkola_cwiczen_aktualizacja_14.06.2018 (PDF 928 KB)

Regulamin_konkursu_szkola_cwiczen (PDF 901 KB)

Załączniki do regulaminu konkursu

Ogłoszenie o konkursie - regulamin wraz z załącznikami

Ogłoszenie o zmianie regulaminu konkursu oraz niektórych załączników

Ogłoszenie o zmianie regulaminu konkursu - aktualizacja 28.06.2018

Ogłoszenie o zmianie regulaminu konkursu - aktualizacja 9.07.2018

Ogłoszenie o zmianie regulaminu konkursu - aktualizacja 16.08.2018

Ogłoszenie o zmianie regulaminu konkursu - aktualizacja 11.10.2018

Ogłoszenie o zmianie regulaminu konkursu - aktualizacja 07.11.2018

Ogłoszenie o zmianie regulaminu konkursu - aktualizacja 07.11.2018

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

100%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Alokacja na konkurs wynosi 43 127 908,80 PLN

W ramach konkursu dofinansowanie otrzymają dwa projekty dla każdego z 16 województw.

Maksymalna wartość dofinansowania projektu wynosi 1 347 747,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin_konkursu_szkola_cwiczen (PDF 901 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 214 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 1 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza opisana została w Regulaminie konkursu

Pytania i odpowiedzi

Pytania można kierować na adres: konkurs.szkolacwiczen@men.gov.pl

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące konkursu nr POWR.02.10.00-IP.02-00-005/18 pn. Wsparcie tworzenia sieci szkół ćwiczeń. Spotkanie odbędzie się 11 czerwca 2018 r. (poniedziałek) o godzinie 11.00 w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Warszawa, al. J. Ch. Szucha 25, sala nr 305, III piętro.

Zgłoszenia uczestnictwa przyjmujemy do 8 czerwca 2018 r. (piątek) do godziny 14.00 na adres konkurs.szkolacwiczen@men.gov.pl

Program spotkania informacyjnego (PDF 142 KB)

 

Poniżej znajduje się lista najczęściej zadawanych pytań dotyczących konkursu:

Pytania i odpowiedzi cz. 1  (PDF 227 KB) 

Pytania i odpowiedzi cz. 2 (PDF 219 KB)

Pytania i odpowiedzi cz. 3 (PDF 474 KB)

Pytania i odpowiedzi cz. 4 (PDF 169 KB)

Informacja dotycząca listy projektów skierowanych do negocjacji – I RUNDA 

Linki

Informacje dotyczące niniejszego konkursu są publikowane na stronie IOK

https://efs.men.gov.pl/