Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POWER 1.3

1.3 Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji / 1.3.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Wiedza Edukacja Rozwój

Zakończony 31.01.2019

Wyniki naboru 11.05.2019

13.06.2019
II cząstkowa lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach IV rundy konkursu nr POWR.01.03.01-IP.03-00-001/18 

11.05.2019
IV cząstkowa lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach III rundy konkursu

I cząstkowa lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach IV rundy konkursu

03.04.2019
Lista projektów skierowanych do etapu negocjacji w ramach V rundy konkursu

22.03.2019
III cząstkowa lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach II rundy konkursu

III cząstkowa lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach III rundy konkursu

21.02.2019
II cząstkowa lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach III rundy konkursu

07.01.2019
Lista projektów skierowanych do etapu negocjacji w ramach IV rundy konkursu

01.10.2018
Lista projektów skierowanych do etapu negocjacji w ramach III rundy konkursu

14.09.2018
II cząstkowa lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach II rundy konkursu

29.08.2018
I cząstkowa lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach II rundy konkursu

29.08.2018
III cząstkowa lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach I rundy konkursu

18.07.2018
II cząstkowa lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach I rundy konkursu

27.06.2018
Cząstkowa lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach I rundy konkursu

21.06.2018
Lista projektów skierowanych do etapu negocjacji w ramach II rundy konkursu

02.05.2018
Lista projektów skierowanych do etapu negocjacji w ramach I rundy konkursu

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

maj 2019

Miejsce składania wniosków

Wnioski należy składać tylko w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA dostępnego na stronie internetowej https://www.sowa.efs.gov.pl

Sposób składania wniosków

Niniejszy konkurs ma formę konkursu otwartego, co oznacza, że nabór wniosków i ich ocena prowadzone będą w  sposób ciągły do zamknięcia konkursu uzasadnionego odpowiednią decyzją IOK.

Wnioskodawcy mogą składać  wnioski w ramach odrębnych rund konkursu:

I runda
01.02 - 28.02.2018 (do godz. 23:59)

II runda
01.03 - 30.04.2018 (do godz. 23:59)

III runda
01.05 - 31.07.2018 (do godz. 23:59)

IV runda
01.08 - 31.10.2018 (do godz. 23:59)

V runda
01.11.2018 - 31.01.2019 (do godz. 23:59)

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

  • Instytucje rynku pracy
  • Jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
  • Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii
  • Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze
  • Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze
  • Specjalne Ośrodki Wychowawcze
  • Domy samotnej matki
  • Centralny Zarząd Służby Więziennej
  • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
  • Szkoły specjalne 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu są projekty dotyczące wsparcia indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób młodych poprzez instrumenty i usługi rynku pracy, które zostaną indywidualnie zidentyfikowane jako konieczne dla poprawy sytuacji na rynku pracy lub uzyskania zatrudnienia przez osobę obejmowaną wsparciem.

Niniejszy konkurs służy zwiększeniu możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.ż., w tym w szczególności osób bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).

Kryteria wyboru projektów

Kryteria zostały określone w regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 95,00%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

150 000 000 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu POWR.01.03.01-IP.03-00-001/18 z dnia 19.06.2019 r. - AKTUALNY

Poprzednie (nieaktualne) wersje regulaminu:

Wzory dokumentów do umowy:

Wzór wniosku o dofinansowanie

Załącznik nr 7 do regulaminu konkursu.

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze przysługujące Wnioskodawcy zgodne z pkt VII regulamin konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Informacje dotyczące konkursu:

Linki

Informacje oraz wyjaśnienia dotyczące niniejszego konkursu publikowane są na stronie IOK www.efs.mrpips.gov.pl