Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Szkolenia dla wnioskodawców konkursu "Centra Arbitrażu i Mediacji"

Informacje o szkoleniu

Departament Strategii i Funduszy Europejskich Ministerstwa Sprawiedliwości (Instytucja Organizująca Konkurs) informuje, że od 11 do 24 stycznia 2018 r. zostaną przeprowadzone szkolenia z zakresu wypełniania wniosków o dofinansowanie. Szkolenia organizowane są przez Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych, Rafał Gorczowski w każdym z województw.

Udział w szkoleniach jest bezpłatny, uczestnicy mają zapewniony catering. Zapisów na szkolenia można dokonać pod adresem e-mail szkoleniams@crps.pl lub kontaktując się telefonicznie z p. Barbarą Jegorow, tel. 533 316 131. 

Harmonogram szkoleń (PDF 571 KB)

 

Dla kogo

Szkolenia przeznaczone są dla podmiotów zainteresowanych aplikowaniem o dofinansowanie w zakresie konkursu nr POWR.02.17.00-IP.04-00-010/17 "Centra Arbitrażu i Mediacji". O dofinansowanie mogą ubiegać się: 

  • organizacje pozarządowe,
  • partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w Programie Wiedza Edukacja Rozwój,
  • przedsiębiorcy,
  • szkoły wyższe,
  • jednostki naukowe,
  • Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury.

Program szkolenia

Szkolenia dotyczą zagadnień związanych z wypełnianiem wniosków o dofinansowanie.