Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu pn. "Wdrożeniowe prace dyplomowe jako narzędzie ułatwiające absolwentom kierunków z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych wejście na rynek pracy"

Informacje o szkoleniu

30 czerwca 2016 r. Instytucja Zarządzająca Programem Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) ogłosiła konkurs INNOHUMAN (nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-006/16) realizowany w schemacie makro. Celem konkursu jest przetestowanie i włączenie do praktyki uczelni modelowych rozwiązań, które pozwolą na łatwiejsze odnajdywanie się absolwentów z kierunków humanistycznych i społecznych na rynku pracy. Konkurs jest ukierunkowany na stworzenie innowacyjnych rozwiązań prowadzących do upraktycznienia studiów humanistycznych i wykorzystanie wiedzy teoretycznej do rozwiązania konkretnych problemów. W konkursie przetestowane zostaną wdrożeniowe prace licencjackie i magisterskie przy założeniu silnej współpracy studentów kierunków z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych z przedstawicielami innych kierunków oraz z otoczeniem społeczno–gospodarczym.

Zapraszamy na spotkanie dla osób reprezentujących podmioty zainteresowane udziałem w konkursie INNOHUMAN, który jest organizowany w ramach IV Priorytetu Programu Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). Spotkanie odbędzie się 9 września 2016 r. w godz. 10.00-14.00 w sali kinowej Ministerstwa Rozwoju (wejście od ul. Wspólnej 2/4)

Osoby zainteresowane spotkaniem prosimy o wysłanie do 5 września formularza zgłoszeniowego na adres innohuman@mr.gov. W przypadku osób z niepełnosprawnościami, prosimy o poinformowanie organizatora o swoich szczególnych potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy, a także sprawną obsługę spotkania.

Dla kogo

Podstawowe jednostki organizacyjne uczelni kształcące na kierunku z dziedziny nauk humanistycznych lub społecznych, które posiadają co najmniej ocenę A.

Program szkolenia

W trakcie spotkania przedstawione zostaną założenia konkursu oraz kryteria oceny projektów. Spotkanie będzie szansą na uzyskanie odpowiedzi na pytania i wątpliwości dotyczące procesu naboru i późniejszej realizacji projektów wybranych w ramach konkursu.

Organizator spotkania

Demartament Europejskiego Funduszu Społecznego
Ministerstwo Rozwoju
pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa
tel.: 22 273 70 00